Psykoanalyspodden
Björn Sahlberg om Jacques  Lacan

Björn Sahlberg om Jacques Lacan

March 27, 2021

Björn Sahlberg berättar i detta avsnitt om Jacques  Lacan som person, hans turbulenta liv och hans teorier.

Men inte minst om hans teoriers betydelse för det kliniska arbetet.

Bjo_rn_sahlberg_egen8aox9.jpg

Annika Hirdman Künstlicher om Melanie Klein

Annika Hirdman Künstlicher om Melanie Klein

November 21, 2020

Annika_Kunstlicherafo6n.jpg

Anna Krantz samtalar med Annika Hirdman Künstlicher om Melanie Klein, en pionjär inom psykoanalysen, som somliga anser kompletterar Sigmund Freuds teori om psyket och dess utveckling.

Andreas Keller, om psykoanalytikerutbildningen i Svenska Psykoanalytiska Föreningen..

Andreas Keller, om psykoanalytikerutbildningen i Svenska Psykoanalytiska Föreningen..

February 17, 2020

andreas-keller.png

Anna Krantz samtalar med psykolog Andreas Keller, kandidat i Svenska psykoanalytiska föreningen om hur det är att utbilda sig till psykoanalytiker,

Om sexualitet med Susanna Boman

Om sexualitet med Susanna Boman

November 10, 2019

I detta avsnitt mäter vi Susanna Boman i ett samtal om den mänskliga sexualiteten i allmänhet och sexuell ohälsa i synnerhet. Susanna har lång erfarenhet i ämnet från sitt arbete på RFSU men arbetar i dag i egen regi samt handleder och undervisar i olika sammanhang.

Psykoanalytikerpodden 4 med Rolf Künstlicher

Psykoanalytikerpodden 4 med Rolf Künstlicher

April 21, 2019

I det här avsnittet träffar vi psykoanalytiker Rolf Künstlicher. Samtalet kom att handla om den psykoanalytiska situationen och hur den uppstod.

Dialogen kretsar kring fallet råttmannen , överföring, motöverföring samt utveckling av den analytiska metoden.

David Clinton om Donald Winnicott

David Clinton om Donald Winnicott

June 27, 2018

I detta avsnitt av Psykoanalyspodden möter vi David Clinton, aktuell med boken "Relationella perspektiv på handledning".

Ämnet för dagen handlar om Psykoanalytikern Donald Winnicotts teorier särskilt teorier kring kommunikation och kreativitet i det relationella fält som Winnicott kallar mellanområdet.

Om barnanalys och barnpsykoterapi - Möt Psykologen och psykoanalytikern Gloria Zeligman
Om våra drifter, en diskussion med psykoanalytiker Bengt Warren

Om våra drifter, en diskussion med psykoanalytiker Bengt Warren

October 1, 2017

I detta första avsnitt diskuterar vi Freuds duala driftteori, den om Eros - livsdriften och den om Tanatos - dödsdriften.

Ni möter även en modern forskares rön kring samma frågor nämligen psykologen Jaak Panksepp.

Introduktion till “PAP”, PsykoAnalysPodden

Introduktion till “PAP”, PsykoAnalysPodden

July 19, 2017

PAP 

PsykoAnalysPodden för dig som är intresserad av människor, relationer, grupper, organisationer och samhälle.

Podbean.com - superior podcast hosting.

Podbean.com - superior podcast hosting.

July 19, 2017

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at https://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App